Uloga Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer u monitoringu te očuvanju voda

21. Ožujka 2024.

Institut osvještava djecu i mlade o potencijalnih opasnostima neodgovornog ponašanja i doprinosi izgradnji održivije budućnosti.

Nadzor nad stanjem površinskih, uključivo priobalnih voda te podzemnih voda provodi se sustavnim praćenjem stanja voda (monitoring) koji prema Zakonu o vodama provodi Institut za vode Josip Juraj Strossmayer, tako što donosi plan monitoringa i izrađuje godišnje izvješće o stanju voda kojima daje tumačenje rezultata monitoringa. Plan monitoringa stanja voda u Republici Hrvatskoj predstavlja važan dokument koji opisuje ciljeve, metodologiju, popis mjernih postaja, vrstu monitoringa, elemente kakvoće koji se ispituju, njihovu učestalost za ispitivanje površinskih, prijelaznih, priobalnih i podzemnih voda u skladu sa zakonskim okvirom i međunarodnim sporazumima.

Navedeno predstavlja koordinaciju velikog broja raznovrsnih stručnjaka kemičara, biologa, ekologa koji sukladno propisima Plana monitoringa svakodnevno odlaze na teren i provode uzorkovanja voda te prateća analitička ispitivanja. Njihove analize uključuju različite pokazatelje od fizikalno-kemijskih, kemijskih pa sve do mikrobioloških i bioloških. Monitoring omogućava identificiranje potencijalnih onečišćivača, pruža uvid u stanje vodnih resursa te osigurava pravovremenu reakciju kako bi se očuvala kvaliteta voda. Time se osigurava donošenje informiranih odluka važnih za kvalitetno upravljanje vodama. Nadalje, djelatnici Instituta sudjeluju i u neplanskim uzorkovanjima na operativnoj/ekspertnoj razini u slučajevima izvanrednih te iznenadnih zagađenja.

Osim sustavnog praćenja i brige o očuvanju voda, Institut suradnjom s brojnim nacionalnim i međunarodnim organizacijama te stručnim i znanstvenim institucijama sustavno unaprjeđuje znanja i vještine djelatnika. O kvaliteti suradnje te razvoju djelatnika Instituta najbolje svjedoče brojni publicirani znanstveni i stručni radovi. Sustavnim educiranjem polaznika odgojno-obrazovnih institucija, Institut osvještava djecu i mlade o potencijalnih opasnostima neodgovornog ponašanja i doprinosi izgradnji održivije budućnosti.

Navedene aktivnosti doprinose sveobuhvatnom angažmanu Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer u promicanju održivog upravljanja vodnim resursima i zaštiti okoliša u Republici Hrvatskoj. Na tome putu veliku mu podršku pruža suradnja s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja (Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora), Hrvatskim vodama, drugim administrativnim tijelima te brojnim znanstvenim i stručnim institucijama.

 

 

 

 

 

 

 

 

#partneri

  • Večernji list
  • JJS
  • Ministarstvo
  • Karlovac

Studenac d.o.o. / Četvrt Ribnjak 17 / 21310 Omiš, Hrvatska

072 000 990 / studenac@studenac.hr