Kako građani mogu doprinijeti očuvanju podzemnih voda i vodnih resursa?

21. Ožujka 2024.

Svaki pojedinac može uvelike utjecati na zaštitu i očuvanje podzemnih voda.

Ljudske aktivnosti utječu na distribuciju, količinu i kvalitetu vodnih resursa, a raspon aktivnosti koje utječu na interakciju podzemnih i površinskih voda je širok. Vodu koristimo u prometu, proizvodnji električne energije, industriji, poljoprivredi, navodnjavanju, športu i rekreaciji. Pored navedenoga, koristimo je i kao vodu za piće pa je zato iznimno važno naučiti kako je čuvati i štedjeti. Varijabilnost globalnog klimatskog režima, odnosno ubrzane klimatske promjene još su snažnije aktualizirale temu očuvanja vodnih resursa. Nekoliko je načina na koji građani mogu doprinijeti zaštiti i očuvanju podzemnih voda.

Prvi korak koji može napraviti svatko od nas je smanjiti potrošnju vode tako da je kod kuće koristi štedljivo, dakle trebamo zatvarati slavine kada primjerice peremo zube, zbog manje potrošnje vode umjesto kupanja mogli bi se tuširati, trebamo popravljati neispravne slavine, instalirati štedljive vodokotliće, a za zalijevanje vrtova i cvijeća možemo koristiti prikupljenu kišnicu. Također, trebamo redovito održavati i čistiti postojeće septičke sustave kako bi spriječili onečišćenje podzemnih voda. Kemikalije koje koristimo u kućanstvima, poput pesticida i gnojiva, deterdženata i sredstava za čišćenje možemo zamijeniti ekološki prihvatljivim proizvodima koji imaju manji negativni utjecaj na okoliš.

Recikliranjem i pravilnim odlaganjem otpada također možemo spriječiti onečišćenje tla i podzemnih voda. Osim toga, uštedom električne energije također doprinosimo očuvanju vodnih resursa. Naime, u procesu njene proizvodnje koriste se enormne količine vode. Potrošnju električne energije možemo smanjiti isključivanjem rasvjete i uređaja kada ih ne upotrebljavamo, korištenjem štednih žarulja te energetski učinkovitih uređaja. Umjesto vožnje automobilima možemo se koristiti javnim prijevozom, biciklom i više pješačiti. Znatan doprinos očuvanju podzemnih voda ostvarit ćemo i ako automobile, umjesto u dvorištima ili prirodi, peremo u autopraonicama koje imaju reguliran sustav odvodnje. Tako ćemo spriječiti da različite kemikalije za čišćenje ne završe u tlu.

Aktivnim očuvanjem šuma, močvara i drugih prirodnih staništa također možemo doprinijeti očuvanju podzemnih voda, jer se radi o okolišu koji je neophodan za filtriranje vode i očuvanje kvalitete podzemnih tokova. Kako bi doprinijeli očuvanju podzemnih voda i vodnih resursa građani bi trebali aktivno sudjelovati u lokalnim inicijativama i programima usmjerenima na zaštitu voda i okoliša, primjerice volontirati u akcijama čišćenja, podržavanjem organizacija koje se bave zaštitom okoliša te pružanjem podrške politikama i propisima koji promiču zaštitu voda i očuvanje podzemnih resursa. Kombinacijom navedenih pristupa, svaki pojedinac može uvelike utjecati na zaštitu i očuvanje podzemnih voda, doprinoseći pri tome očuvanju okoliša i zdravlju ljudi.

#partneri

  • Večernji list
  • JJS
  • Ministarstvo
  • Karlovac

Studenac d.o.o. / Četvrt Ribnjak 17 / 21310 Omiš, Hrvatska

072 000 990 / studenac@studenac.hr